Realitní kancelář BV REALITY byla založena majitelem kanceláře Václavem Birhanzlem v roce 1994. Od počátku založení se kancelář snaží o dobré jméno na realitním trhu, což se nám zatím stále daří a snažíme se našim klientům vycházet vstříc a plnit jejich požadavky v oblasti pronájmu, prodeje nemovitostí. Všichni naši makléři v čele s majitelem kanceláře se snaží o dobré jméno společnosti, a svým profesionálním a odpovědným přístupem ke klientům k jejich spokojenosti. Dá se říct, že máme stovky spokojených klientů, kteří se k nám rádi vracejí, nebo doporučují svým známým aby v případě pronájmu, prodeje nemovitostí navštívili naší hlavní ( centrální ) kancelář, nebo pobočky. Za dobu naší činnosti máme klienty kteří se k nám vracejí již minimálně 15 a více let a stále jsou s naší činností spokojeni. Z této situace se stáváme rodinou realitní kanceláří pro tyto klienty, kteří nám doporučují své příbuzné a známé. Toto je pro naší kancelář nejvyšší ocenění. Zárukou pro naše klienty je členství v mnoha českých profesních organizacích (ARK ČR, EKRK, Realitní Komora, Cech realitních makléřů atd.), certifikát ISO 9001, a pojištění proti škodám způsobeným z výkonu svého povolání. Hledáte-li i Vy záruky kvality na nepřehledném realitním trhu neváhejte se na nás obrátit.

  

Zkušenosti v oboru, garance jistoty, kvality a slušnosti

"Dlouhodobá filosofie naší společností je založena na 100% profesionálním přístupu ke každému klientovi, což vede k záruce jistoty, férovému jednání při výkonu našich služeb. Již od roku 1994 proto dbáme na nejvyšší standard kvality poskytovaných služeb pro naše klienty. Naše kancelář je pojištěna do 35 mil. Kč proti škodám způsobeným z výkonu svého povolání.

Vize společnosti:
Naší vizí je ochrana každého klienta, který uskutečňuje obchod na trhu s nemovitostmi přes naší kancelář. Péče o klienta a kvalita našich služeb je základním cílem, kterým se řídíme při své práci. Naše postavení na realitním trhu nás zavazuje k zajištění 100 % služeb pro klienty a záruky nejvyšších standardů jakosti při poskytování komplexního realitního servisu v plném souladu s požadavky etického kodexu realitního makléře.

Etický kodex

Realitní makléř hájí zájmy svého klienta jako své vlastní.
Realitní makléř neuvede klienta vědomě v omyl, nezamlčuje žádné skutečnosti týkající se obchodů,které sjednává.
Realitní makléř vždy jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
Realitní makléř koná vždy jen v tom rozsahu, jenž mu byl klientem svěřen.
Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace poskytnuté klientem a to ani po ukončení spolupráce a chrání jeho osobní data.
Realitní makléř jedná vždy čestně a kvalifikovaným způsobem v souladu s dobrými mravy a nepsanými zásadami kanceláře BV REALITY.
Realitní makléř svým chováním reprezentuje značku BV REALITY, zvyšuje prestiž realitního makléře a profesionalitu obchodu s nemovitostmi.
Realitní makléř neustále zvyšuje svou odbornou kvalifikaci v zájmu dalšího zkvalitnění svých služeb klientům.
Realitní makléř se řídí vždy a to bez výjimky tímto Etickým kodexem EKRK.

Seznamte se také s našimi "Zásadami zpracování osobních údajů".